Fundacja DONUM

CO?

logo

JAK?

Adobe Illustrator

KIEDY?

logo

Adobe Illustrator

klient

firma

Fundacja DONUM

branża

fundacja

rok założenia

wyzwania

rozwiązanie

Logo dla fundacji DONUM