Broszura edukacyjna

CO?

plakat

przygotowanie do druku

publikcja wielostronicowa

skład i łamanie

szata graficzna publikacji

JAK?

Adobe IllustratorIndesign

KIEDY?

2021

plakat

przygotowanie do druku

publikcja wielostronicowa

skład i łamanie

szata graficzna publikacji

Adobe IllustratorIndesign

2021

klient

firma

Przedszkole 163

branża

Edukacyjno-wychowawcza

rok założenia

wyzwania

rozwiązanie