Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

CO?

plakat

projekt kalendarza

przygotowanie do druku

ulotka

JAK?

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopIndesign

KIEDY?

plakat

projekt kalendarza

przygotowanie do druku

ulotka

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopIndesign

klient

firma

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

branża

Stowarzyszenie

rok założenia

Odwiedź Stronę

wyzwania

rozwiązanie

Projekt kalendarzy, ulotek, plakatów dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami