Projekty graficzne

Donum

Fundacja na rzecz osób potrzebujących

Projekty graficzne promujące program „Ten cenny czas” realizowany przez Fundację

 

Realizacja: 2018

„Ten cenny czas”, czyli projekt realizowany przez Fundację Donum

Odbiorcami projektu byli słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku ze wschodniej części Mazowsza

Po raz kolejny mieliśmy okazję opracować materiały graficzne promujące projekt realizowany przez Fundację,
w ramach którego były organizowane zajęcia aktywizujące dla seniorów. Projekt ten przyczynił się również do otwarcia kolejnych dwóch Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Szata graficzna oraz kolorystyka materiałów promujących projekt była ściśle powiązana z identyfikacją wizualną Fundacji. Pozwoliło to odbiorcom na łatwe skojarzenie projektu z działalnością, którą zajmuje się Fundacja.

Zakres zadań

  • Przygotowanie plakatu informującego o projekcie realizowanym przez Fundację
  • Przygotowanie plakatu ogłaszającego konferencję podsumowującą projekt „Ten cenny czas”
  • Przygotowanie zaproszenia na galę
    podsumowującą projekt
  • Projekt roll-upu

Zobacz inne projekty tego klienta

Nastepny projekt

Centrum Metody Krakowskiej