Projekt albumu

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Gminna jednostka budżetowa

Realizacja: 2018

Projekt albumu dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS)

Publikacja jubileuszowa podsumowująca działalność jednostki

Z okazji dziesięciolecia istnienia Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie zostaliśmy poproszeni o przygotowanie publikacji podsumowującej działalność jednostki. Publikacja miała przyjąć formę albumu,  przeważającą w zdjęcia. W publikacji nie brakuje również pełnostronicowych ikonografik, wykonanych specjalnie na potrzeby projektu.

Pracując w pocie czoła (ścisły deadline, duża ilość materiałów oraz sierpniowe upały) uzyskaliśmy ponad 80-stronicowy album w oprawie twardej oraz dwie 60-stronicowe broszurki: jedną w wersji polskiej, drugą w angielskiej wersji językowej.

Zakres zadań

  • Przygotowanie ogólnej koncepcji graficznej
  • Przygotowanie pełnostronicowych ikonografik
  • Skład albumu
  • Skład broszury w dwóch wersjach językowych
  • Przygotowanie plików do druku,
    w tym przygotowanie twardej oprawy albumu

Nastepny projekt

ZIS